"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/08/2018 Quyết định số 2292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 ư.
21/11/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
22/08/2016 Nghị quyết số 170/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai thông qua Đề án “Xây dựng nông thôn mới huyện Võ Nhai giai đoạn 2016 - 2020”.
22/08/2016 Nghị quyết số 169/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai thông qua Dự án “Phát triển sản xuất chè huyện Võ Nhai giai đoạn 2016 - 2020”.
12/08/2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
12/08/2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
25/04/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về điều kiện giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner