"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phát triển kinh tế xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Phát triển kinh tế xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/07/2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
14/12/2017 Quyết định số 3878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018.
08/12/2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
27/10/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/07/2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020.
22/08/2016 Nghị quyết số 168/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 huyện Võ Nhai.
22/08/2016 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 huyện Võ Nhai.
12/08/2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
12/12/2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
30/07/2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.
25/07/2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
06/08/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,920,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner