"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư - xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư - xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/07/2019 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Cách mạng tháng 10 thành phố Sông Công (Giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT.
17/10/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
19/05/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.
24/01/2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020.
08/12/2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2017.
15/09/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/03/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/12/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner