"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2006 Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007.
29/12/2006 Quyết định số 3677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
26/12/2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về nhiệm vụ năm 2007 của thị xã Sông Công.
15/12/2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007 của tỉnh Thái Nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,706,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner