"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Nhà ở (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Nhà ở được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2006 Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Võ Nhai.
27/12/2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015.
15/12/2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2007.
15/12/2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án xử lý những trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định cho thửa đất ở có vườn, ao nhưng không tách đất ở và đất vườn, ao mà ghi chung là “Thổ cư” hoặc chữ “T” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,706,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner