"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2011 Ngày 20 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
28/12/2010 Nghị quyết số 66/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Báo cáo củaToà án nhân dân huyện. 03
28/12/2010 Nghị quyết số 67/2010/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện. 05
28/12/2010 Nghị quyết số 70/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phú Lương. 08
28/12/2010 Nghị quyết số 71/2010/NQ-HĐND về việc phân bổ tỷ lệ thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2011. 11
28/12/2010 Nghị quyết số 72/2010/NQ-HĐND về phê duyệt mức hỗ trợ lương cho giáo viên hợp đồng trường Mầm non bán công thị trấn Đu và thị trấn Giang Tiên. 13
28/12/2010 Nghị quyết số 73/2010/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011 huyện Phú Lương. 15
28/12/2010 Nghị quyết số 74/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phú Lương đến năm 2020. 20
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22/12/2010 Quyết định số 3146/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. 23
30/12/2010 Quyết định số 3292/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển hệ thống chợ nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. 57
11,827,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner