"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 10 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15/12/2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 của tỉnh Thái Nguyên. 03
15/12/2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007 tỉnh Thái Nguyên. 10
15/12/2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về nguyên tắc và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2007. 46
15/12/2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án xử lý những trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định cho thửa đất ở có vườn, ao nhưng không tách đất ở và đất vườn, ao mà ghi chung là “Thổ cư” hoặc chữ “T” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 49
15/12/2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2007. 51
15/12/2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh và bổ sung mức thu các loại phí, lệ phí thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. 56
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/11/2006 Quyết định số 2680/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thái Nguyên. 72
12,582,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner