"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2007 Ngày 20 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
02/08/2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTG ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/08/2007 Quyết định số 1668/2007/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp phí qua cầu treo do địa phương quản lý. 10
22/08/2007 Quyết định số 1669/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 15
22/08/2007 Quyết định số 1670/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà. 19
22/08/2007 Quyết định số 1671/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu. 22
22/08/2007 Quyết định số 1672/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và thị trấn các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. 25
22/08/2007 Quyết định số 1673/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30
22/08/2007 Quyết định số 1674/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống. 34
22/08/2007 Quyết định số 1675/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 37
28/08/2007 Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý học sinh- sinh viên ngoại trú. 40
30/08/2007 Quyết định số 1736/2007/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 52
31/08/2007 Quyết định số 1742/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nư¬ớc năm 2006 của tỉnh Thái Nguyên. 56
04/09/2007 Quyết định số 1761/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định cấp Giấy chứng nhận đầu tư; điều chỉnh, đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyê. 76
04/09/2007 Quyết định số 1762/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, Hợp tác xã sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 99
06/09/2007 Quyết định số 1779/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất ở tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ban hành tại Quyết định số 2958/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 110
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/08/2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 112
12,582,469 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner