"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2007 Ngày 15 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/10/2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XI. 03
14/10/2007 Nghị quyết số 12 /NQ-HĐND về việc xác nhận kết bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XI . 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/10/2007 Quyết định số 2186/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05
18/10/2007 Quyết định số 2267/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên. 24
22/10/2007 Quyết định số 2210/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng tạm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 26
25/10/2007 Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. 31
26/10/2007 Quyết định số 2363/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 tỉnh Thái Nguyên. 92
12,582,543 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner