"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2009 Ngày 30 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của tỉnh Thái Nguyên. 03
12/12/2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/12/2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2009 - 2010 ở tỉnh Thái Nguyên. 38
17/12/2009 Quyết định số 3358/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2020. 40
28/12/2009 Chỉ thị số 26/CT-UBND về tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình ổn thị trường và tổ chức đón Tết cổ truyền Canh Dần 2010. 53
28/12/2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2010. 59
Trung tâm Công báo tỉnh
28/12/2009 Quyết định đính chính số 41a /QĐĐC-CB về việc đính chính lại Mục lục tại Công báo số 21 + 22 ngày 25/12/2009. 65
30/12/2009 Mục lục số 2009/ML-TTCB mục lục. 66
12,697,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner