"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2009 Ngày 25 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của tỉnh Thái Nguyên. 03
09/12/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ- HĐND về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Thái Nguyên. 11
09/12/2008 Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2009. 17
09/12/2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Thương mại bao gồm: Trung tâm phân phối; trung tâm thương mại; siêu thị và chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2020. 20
09/12/2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại bao gồm: Antimon, Bauxít, Thuỷ ngân, Arsen, Vàng, Thiếc và Vonfram trên địa bàn tỉnh Thái. 30
09/12/2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009 - 2015. 38
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/12/2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 40
24/12/2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 44
24/12/2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi. 52
24/12/2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 55
24/12/2008 Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê xe ô tô công tác, khung giá sử dụng các loại xe hiện có, số km tối thiểu được sử dụng xe công tác của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty Nhà nước. 61
Hội đồng nhân dân thành phố
19/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của thành phố Thái Nguyên. 64
19/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 thành phố Thái Nguyên. 70
19/12/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2009 Thành phố Thái Nguyên. 81
19/12/2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008; Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn và kế hoạch danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2009 thành phố Thái Nguyên. 95
12,920,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner