"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2009 Ngày 10 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ
19/01/2009 Nghị định số 05/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/02/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Thái Nguyên. 14
20/03/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 42
24/03/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 46
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
16/12/2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình. 72
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
25/02/2009 Quyết định số 346/2009/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 huyện Phú Bình. 75
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/02/2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố, sử dụng văn bản pháp luật trên Công báo của tỉnh. 85
24/02/2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 88
09/03/2009 Quyết định số 485/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2015. 93
09/03/2009 Quyết định số 486/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại bao gồm: Antimon, Bauxít, Thuỷ ngân, Arsen, Vàng, Thiếc và Vonfram trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 -2015, có xét đến năm 2020. 100
09/03/2009 Quyết định số 487/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại bao gồm: Trung tâm phân phối, Trung tâm thương mại, Siêu thị và Chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2020. 107
12,920,395 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner