"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2009 Ngày 30 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ
06/04/2009 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. 04
Thủ tướng Chính phủ
19/03/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-TTG về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 08
Hội đồng nhân dân tỉnh
13/04/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về cơ chế sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009 – 2015. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/04/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về Thi đua - Khen thưởng phong trào “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. 16
07/04/2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tôn vinh và biểu dương “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên. 25
13/04/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 33
13/04/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên. 36
13/04/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về thi đua - khen thưởng phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 42
27/04/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 50
28/04/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc đính chính Đơn giá XDCB tỉnh Thái Nguyên ban hành tại Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 64
29/04/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009-2015. 66
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
13/04/2009 Quyết định số 551/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quản lý theo phân cấp. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/03/2009 Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Thái Nguyên. 78
20/05/2009 Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc phê duyệt bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại tài sản ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 84
Trung tâm Công báo tỉnh
26/05/2009 Quyết định đính chính số 20 /QĐĐC-CB quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 133
12,920,958 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner