"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/05/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
05/06/2009 Nghị quyết số 70/ 2009/NQ-HĐND về cơ chế quản lý sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2015 và danh mục các công trình đầu tư năm 2009. 09
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
29/04/2009 Quyết định số 615/2009 /QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định Thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 14
PHẦN Văn bản khác
Chính phủ
07/04/2009 Nghị quyết số 13/NQ-CP về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/05/2009 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011. 51
13/05/2009 Quyết định số 1031/QĐ-UBND về việc bổ sung Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND, ngày 18/12/2006. 60
14/05/2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác lưu trữ và bảo vệ tài liệu lưu trữ. 66
20/05/2009 Quyết định số 1100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch và phát triển mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 69
12,920,752 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner