"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2009 Ngày 30 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/06/2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
26/06/2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị địa bàn thành phố Thái Nguyên. 12
03/07/2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 14
03/07/2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 17
09/07/2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính các cấp của tỉnh Thái Nguyên. 19
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
01/07/2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009 huyện Võ Nhai. 23
01/07/2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Võ Nhai năm 2008. 26
01/07/2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về cơ chế xử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Võ Nhai giai đoạn 2009-2015. 28
01/07/2009 Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2009 huyện Võ Nhai. 31
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
08/06/2009 Quyết định số 1237/2009/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2009 - 2015. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/05/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 44
17/06/2009 Quyết định số 1384/QĐ-UBND quy định giá bán nước máy tại khu vực thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. 48
03/07/2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 50
08/07/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015. 61
12,920,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner