"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2009 Ngày 30 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/07/2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về trình tự , thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu , phát sóng thông tin di động ( BTS) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04
20/08/2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc thực hiện phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố của tỉnh Thái Nguyên. 15
20/08/2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 17
20/08/2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND quy định mức thu chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 21
27/08/2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 24
Hội đồng nhân dân thành phố
31/07/2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 thành phố Thái Nguyên. 27
31/07/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2008. 32
31/07/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế trong các đề án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010. 55
31/07/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về phê duyệt cơ chế sử dụng nguồn vốn của Nhà nước để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2009-2015. 59
31/07/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009. 62
31/07/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND phê chuẩn đề nghị của UBND thành phố về việc thành lập phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên. 65
18/08/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012. 67
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
17/09/2009 Nghị quyết số 74/2009/NQ-HĐND v/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2009 huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 70
17/09/2009 Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND về việc Lập hồ sơ Quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL37 - đến QL3 mới (Hà Nội - Thái nguyên ) đoạn QL37 - đến giáp Sông Cầu. 73
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
30/07/2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 75
30/07/2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Định Hoá năm 2008. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/08/2009 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010, tỉnh Thái Nguyên. 82
15/09/2009 Quyết định số 2265/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong nhóm khoáng chất công nghiệp bao gồm: Caolanh, Sét gốm, Barit, Photphorit, Dolomit, Quazit và Pyrit trên địa bàn tỉnhThái Nguyên giai đoạn 2009 - 2015, có xét đến năm 2020. 89
15/09/2009 Quyết định số 2267/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 đến năm 2020. 97
16/09/2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 108
12,921,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner