"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2009 Ngày 30 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Tài nguyên Môi trường
01/10/2009 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/08/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu tiền học phí trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý. 23
18/09/2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2008 tỉnh Thái Nguyên. 27
26/09/2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 102
30/09/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh về ban hành mức thu tiền học phí trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý. 108
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
07/08/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Huyện Đại Từ năm 2008. 111
07/08/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Từ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. 113
07/08/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2009 huyện Đại Từ. 115
12,920,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner