"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2009 Ngày 25 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ
22/10/2009 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 03
11/11/2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 14
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/10/2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của UBND tỉnh, về mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. 36
18/11/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 44
20/11/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 86
27/11/2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2041/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 100
14/12/2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 101
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/11/2009 Quyết định số 3096/QĐ-UBND phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ khí nông nghiệp phục vụ sản xuất chế biến nông, lâm sản tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 – 2020”. 119
12,920,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner