"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2010 Ngày 15 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/02/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
10/02/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. 45
Hội đồng nhân dân thành phố
16/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009; Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 thành phố Thái Nguyên. 72
16/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2010 thành phố Thái Nguyên. 96
16/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình hoạt động năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. 110
16/12/2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác Tòa án năm. 113
16/12/2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh cơ chế hỗ trợ xây dựng trường, lớp học trong Đề án phát triển giáo dục thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006. 116
16/12/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh tăng mức hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm, tổ dân phố giai đoạn 2005 - 2010. 118
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/02/2010 Quyết định số 285/QĐ-UBND quy định mức thu tiền tiêm Vác xin phòng chống dại cho chó đối với chủ nuôi chó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 120
Ủy ban nhân dân thành phố
11/01/2010 Quyết định số 128/QĐ-UBND điều chỉnh tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2010. 122
11/01/2010 Quyết định số 129/QĐ-UBND điều chỉnh cơ chế hỗ trợ xây dựng trường lớp học trong Đề án phát triển giáo dục thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006. 124
12,582,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner