"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 25 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên; Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu phí môi trường đối với khai thác tài nguyên khoáng sản. 03
12/12/2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2009 và kế hoạch sử dụng đất (có bổ sung) năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. 81
12/12/2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010. 91
12/12/2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND thông qua tổng biên chế hành chính Và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. 96
12/12/2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. 103
12/12/2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 104
12/12/2009 Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án giải thể các thị trấn nông trường Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, Sông Cầu - huyện Đồng Hỷ, Quân Chu - huyện Đại Từ, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các thị trấn Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, Sông Cầu - huyện Đồng Hỷ, Quân Chu - huyện Đại Từ và thành lập phường Tích Lương - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 110
12/12/2009 Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2010. 112
12/12/2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 119
12,582,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner