"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2010 Ngày 30 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
10/09/2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-TTG thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. 03
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
27/08/2010 Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/09/2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 25
24/09/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Thái Nguyên. 37
04/10/2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. 82
08/10/2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Thái Nguyên. 87
08/10/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 92
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/09/2010 Quyết định số 2139/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu cho Nhà máy bột giấy và giấy An Hoà, tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 101
17/09/2010 Quyết định số 2140/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. 107
04/10/2010 Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 119
12,582,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner