"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2010 Ngày 30 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20/07/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015. 03
20/07/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015. 15
20/07/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và Cộng tác viên Dân số - Gia đình - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 51
20/07/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về thành lập Phòng Dân tộc và đổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên. 53
20/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020. 55
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/07/2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 74
05/08/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên đến năm 2020. 83
13/08/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức phụ cấp lương cán bộ chuyên trách Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Thái Nguyên. 100
20/08/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 103
20/08/2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và Cộng tác viên Dân số - Gia đình - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 108
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
27/07/2010 Nghị quyết số 65/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 huyện Phú Lương. 110
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20/07/2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc bổ sung biên chế sự nghiệp và số lượng hợp đồng lao động năm 2010 của tỉnh Thái Nguyên. 114
12,582,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner