"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2011 Ngày 31 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 tỉnh Thái Nguyên. 03
12/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên. 10
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2011 Nghị quyết số 21/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 28
12/12/2011 Nghị quyết số 22/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Thái Nguyên Khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 29
12/12/2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên Khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30
12/12/2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 32
Trung tâm Thông tin tỉnh
30/12/2011 Mục lục Công báo số MLCB mục Lục Công Báo. 37
12,697,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner