"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2011 Ngày 31 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/02/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
18/02/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 08
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
17/12/2010 Nghị quyết số 56/2010/NQ-HĐND về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010; chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 88
17/12/2010 Nghị quyết số 57/2010/NQ-HĐND về Dự toán Thu – Chi ngân sách Nhà nước huyện Đồng Hỷ, năm 2011. 94
17/12/2010 Nghị quyết số 58/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 105
17/12/2010 Nghị quyết số 59/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện các cơ chế năm 2011 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 108
17/12/2010 Nghị quyết số 60/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, huyện Đồng Hỷ. 112
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
24/12/2010 Nghị quyết số 53/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa năm 2011. 117
24/12/2010 Nghị quyết số 54/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 huyện Định Hóa. 126
24/12/2010 Nghị quyết số 55/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 huyện Định Hóa. 131
24/12/2010 Nghị quyết số 56/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn huyện Định Hóa. 137
12,169,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner