"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2011 Ngày 20 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/02/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 03
28/02/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04
15/03/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13
16/03/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 66
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
27/12/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ năm 2011. 72
27/12/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2011 của huyện Đại Từ. 74
27/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010, dự toán ngân sách năm 2011 huyện Đại Từ. 83
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/02/2011 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015. 106
16/03/2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về thực hiện các giải pháp ổn định tiền tệ và hoạt động ngân hàng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. 128
12,935,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner