"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2011 Ngày 30 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
03/04/2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 03
03/04/2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND thông qua Đồ án Quy hoạch chung Tổ hợp Khu Đô thị, Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ Yên Bình tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. 15
03/04/2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/04/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 43
06/04/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND quyết định về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 45
06/04/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên. 47
08/04/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 54
20/04/2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp công lập trên đại bàn tỉnh Thái Nguyên. 63
20/04/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 80
20/04/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 112
12,169,417 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner