"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2011 Ngày 30 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/06/2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ban hành quy định cước phí vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04
20/06/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10
21/06/2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020. 18
22/06/2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 36
Hội đồng nhân dân thành phố
21/06/2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 53
21/06/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 57
21/06/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/06/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. 85
05/07/2011 Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. 88
05/07/2011 Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên. 95
07/07/2011 Quyết định số 1719/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 97
Hội đồng nhân dân thành phố
21/06/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 108
21/06/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 109
21/06/2011 Nghị quyết số 09/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 110
21/06/2011 Nghị quyết số 10/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 111
21/06/2011 Nghị quyết số 11/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 112
21/06/2011 Nghị quyết số 12/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 114
21/06/2011 Nghị quyết số 13/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 116
21/06/2011 Nghị quyết số 14/NQ -HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Ban Pháp chế HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 118
21/06/2011 Nghị quyết số 15/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký kỳ họp HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 120
24/06/2011 Quyết định số 7056/QĐ-HĐND về việc chia tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 121
12,169,381 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner