"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2011 Ngày 28 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
16/12/2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
16/12/2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về kết quả điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2010. 11
16/12/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND việc quy định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015. 24
16/12/2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2011 thành phố Thái Nguyên. 31
16/12/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 Danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2011, thành phố Thái Nguyên. 56
16/12/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên. 105
16/12/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác tòa án năm 2011. 125
16/12/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. 128
12,169,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner