"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2012 Ngày 17 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về việc Thông qua “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015”. 04
12/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về đặt tên hai tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 16
12/12/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ - HĐND về việc thông qua Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên. 18
12/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2012. 21
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ban hành đơn giá thu lệ phí trước bạ nhà và tỷ lệ (%), chất lượng còn lại của từng loại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 24
20/12/2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28
20/12/2011 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 31
20/12/2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 33
20/12/2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ phần trăm thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 37
20/12/2011 Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 39
20/12/2011 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 44
20/12/2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 48
20/12/2011 Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi đặc thù đảm bảo cho các nội dung kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 52
20/12/2011 Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND về việc quy định chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên, học sinh năng khiếu thể thao; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 56
28/12/2011 Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 58
30/12/2011 Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hoá đến năm 2020. 72
30/12/2011 Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 93
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức hành chính; quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2012, của tỉnh Thái Nguyên. 100
12/12/2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo công tác năm 2011 và nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 104
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/12/2011 Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2012. 106
12,920,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner