"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2012 Ngày 20 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/07/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
13/07/2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực Nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 37
13/07/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên. 53
23/07/2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và phát hành Công báo tỉnh Thái Nguyên. 70
24/07/2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ đến năm 2020. 76
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
20/07/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 huyện Võ Nhai. 96
20/07/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Võ Nhai năm 2011. 99
20/07/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2012, huyện Võ Nhai. 101
12,920,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner