"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2014 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 21
12/12/2014 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 22
12/12/2014 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. 26
12/12/2014 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Thái Nguyên. 33
12/12/2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2015. 56
12/12/2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2015. 59
12/12/2014 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tỉnh Thái Nguyên. 64
11,967,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner