"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2016 Ngày 30 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07/12/2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/11/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13
07/12/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 21
12/12/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 ư. 23
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07/12/2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2017. 39
07/12/2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 45
07/12/2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 87
07/12/2016 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên. 103
Trung tâm Thông tin tỉnh
25/12/2016 Đính chính văn bản số MỤCLUC mục Lục Công báo năm 2016. 106
12,697,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner