"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 20 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/12/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc Quy định việc thực hiện một số nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04
20/12/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10
20/12/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13
20/12/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. 19
20/12/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 27
20/12/2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 29
28/12/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2025. 43
28/12/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 50
28/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 997/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 51
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/12/2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với phần diện tích thuê thêm 17,1ha của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. 52
08/12/2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035. 55
08/12/2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Thái Nguyên năm 2019. 57
08/12/2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc nhập xóm thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương; xã Hóa Trung, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ; xã Tràng Xá, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai. 69
08/12/2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 75
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/12/2018 Quyết định số 3687/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ đơn giá “Hoạt động quan trắc môi trường” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 78
12,944,342 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner