Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 10-01
7 văn bản
Số 02  ngày 30-01
23 văn bản
Số 03 + 04  ngày 12-02
2 văn bản
Số 05 + 06  ngày 15-3
21 văn bản
Số 07 + 08  ngày 20-4
22 văn bản
Số 09 + 10  ngày 15-5
22 văn bản
Số 11 + 12  ngày 15-6
13 văn bản
Số 13 + 14  ngày 30-7
21 văn bản
Số 15 + 16  ngày 25-8
27 văn bản
Số 17 + 18  ngày 20-9
16 văn bản
Số 19 + 20  ngày 20-10
7 văn bản
Số 21 + 22  ngày 15-11
7 văn bản
Số 23  ngày 15-12
6 văn bản
Mục lục số 24  ngày 31-12
1 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

195 văn bản gồm 174 văn bản quy phạm pháp luật và 21 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
30 văn bản
 
Tháng 02-2007
2 văn bản
 
Tháng 3-2007
21 văn bản
 
Tháng 4-2007
22 văn bản
 
Tháng 5-2007
22 văn bản
 
Tháng 6-2007
13 văn bản
 
Tháng 7-2007
21 văn bản
 
Tháng 8-2007
27 văn bản
 
Tháng 9-2007
16 văn bản
 
Tháng 10-2007
7 văn bản
 
Tháng 11-2007
7 văn bản
 
Tháng 12-2007
7 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
24 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
71 văn bản
 
Trung tâm Công báo tỉnh
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thành phố
21 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thành phố
5 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
5 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
11 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
12 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
6 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
10 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
2 văn bản
 
Chính phủ
1 văn bản
 
Thủ tướng Chính phủ
5 văn bản
 
Bộ Tài chính
2 văn bản
 
Bộ Nội vụ
4 văn bản
 
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chính sách - Tiền lương
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
5 văn bản
 
Đầu tư
2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
2 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
2 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
5 văn bản
 
Lĩnh vực khác
1 văn bản
 
Ngân sách
2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản
2 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
4 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
7 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
14 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
7 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
1 văn bản
 
 
12,697,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner