Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 20-01
17 văn bản
Số 03 + 04  ngày 27-01
4 văn bản
Số 05 + 06 + 07  ngày 28-01
1 văn bản
Số 08 + 09  ngày 20-02
9 văn bản
Số 10 + 11  ngày 28-02
8 văn bản
Số 12 + 13  ngày 20-3
7 văn bản
Số 14 + 15  ngày 31-3
11 văn bản
Số 16 + 17  ngày 20-4
9 văn bản
Số 18 + 19  ngày 30-5
10 văn bản
Số 20 + 21  ngày 30-6
10 văn bản
Số 22 + 23  ngày 15-7
4 văn bản
Số 24 + 25  ngày 25-7
1 văn bản
Số 26 + 27  ngày 30-7
21 văn bản
Số 28 + 29  ngày 24-8
17 văn bản
Số 30 + 31  ngày 15-9
4 văn bản
Số 32 + 33  ngày 25-9
18 văn bản
Số 34 + 35  ngày 31-10
9 văn bản
Số 36 + 37  ngày 20-11
5 văn bản
Số 38 + 39  ngày 30-12
15 văn bản
Số 40  ngày 31-12
7 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

187 văn bản gồm 116 văn bản quy phạm pháp luật và 71 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2011
22 văn bản
 
Tháng 02-2011
17 văn bản
 
Tháng 3-2011
18 văn bản
 
Tháng 4-2011
9 văn bản
 
Tháng 5-2011
10 văn bản
 
Tháng 6-2011
10 văn bản
 
Tháng 7-2011
26 văn bản
 
Tháng 8-2011
17 văn bản
 
Tháng 9-2011
22 văn bản
 
Tháng 10-2011
9 văn bản
 
Tháng 11-2011
5 văn bản
 
Tháng 12-2011
22 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
42 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
87 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
3 văn bản
 
Trung tâm Công báo tỉnh
1 văn bản
 
Trung tâm Thông tin tỉnh
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thành phố
22 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
18 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
5 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
4 văn bản
 
Thủ tướng Chính phủ
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
3 văn bản
 
Cải cách hành chính
5 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
9 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
4 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
4 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
8 văn bản
 
Đầu tư
3 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
3 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
3 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
8 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
9 văn bản
 
Lĩnh vực khác
8 văn bản
 
Môi trường
3 văn bản
 
Ngân sách
5 văn bản
 
Nội quy, quy chế
8 văn bản
 
Pháp luật
2 văn bản
 
Pháp luật - pháp chế
1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
14 văn bản
 
Quy trình
24 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
13 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
12 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
4 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
3 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
3 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
1 văn bản
 
 
12,697,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner