Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 15-01
16 văn bản
Số 03 + 04  ngày 25-01
1 văn bản
Số 05 + 06  ngày 30-01
3 văn bản
Số 07  ngày 25-4
5 văn bản
Số 08 + 09  ngày 20-5
14 văn bản
Số 10  ngày 10-8
11 văn bản
Số 11  ngày 10-10
8 văn bản
Số 12 + 13  ngày 30-11
9 văn bản
Số 14 + 15  ngày 25-12
8 văn bản
Số 16 + 17  ngày 30-12
11 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

86 văn bản gồm 77 văn bản quy phạm pháp luật và 9 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
20 văn bản
 
Tháng 4-2013
5 văn bản
 
Tháng 5-2013
14 văn bản
 
Tháng 8-2013
11 văn bản
 
Tháng 10-2013
8 văn bản
 
Tháng 11-2013
9 văn bản
 
Tháng 12-2013
19 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
30 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
45 văn bản
 
Trung tâm Thông tin tỉnh
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
4 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
6 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chế độ - Chính sách
1 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
1 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai
1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
3 văn bản
 
Đầu tư
1 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
3 văn bản
 
Lĩnh vực khác
1 văn bản
 
Ngân sách
5 văn bản
 
Nội quy, quy chế
2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản
1 văn bản
 
Pháp luật
2 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
1 văn bản
 
Quản lý hành chính
1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
1 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
1 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
3 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
5 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
1 văn bản
 
 
12,944,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner