Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 11-01
6 văn bản
Số 03 + 04  ngày 30-01
10 văn bản
Số 05 + 06  ngày 25-02
4 văn bản
Số 07 + 08  ngày 30-3
5 văn bản
Số 09 + 10  ngày 10-5
2 văn bản
Số 11 + 12  ngày 05-7
7 văn bản
Số 13 + 14  ngày 15-8
11 văn bản
Số 15 + 16  ngày 30-8
14 văn bản
Số 17 + 18  ngày 05-12
18 văn bản
Số 19 + 20  ngày 15-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

85 văn bản gồm 56 văn bản quy phạm pháp luật và 29 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2018
16 văn bản
 
Tháng 02-2018
4 văn bản
 
Tháng 3-2018
5 văn bản
 
Tháng 5-2018
2 văn bản
 
Tháng 7-2018
7 văn bản
 
Tháng 8-2018
25 văn bản
 
Tháng 12-2018
26 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
35 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
50 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Bảo hiểm
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
1 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
4 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
1 văn bản
 
Chính sách xã hội
3 văn bản
 
Công nghệ thông tin
1 văn bản
 
Đất đai
9 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
4 văn bản
 
Đầu tư
3 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
1 văn bản
 
Địa giới hành chính
2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
6 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
1 văn bản
 
Lĩnh vực khác
10 văn bản
 
Ngân sách
4 văn bản
 
Nội quy, quy chế
1 văn bản
 
Nông nghiệp
1 văn bản
 
Pháp luật
1 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
3 văn bản
 
Quản lý tài sản
1 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
3 văn bản
 
Tài sản công
2 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
8 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
1 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
 
12,697,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner