Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương ban hành: 52 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/07/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 huyện Phú Lương. 
29/07/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. 
29/07/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Chương trình tiếp tục thực hiện đề án phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2011 - 2015. 
29/07/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Chương trình tiếp tục thực hiện đề án phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2011 - 2015. 
29/07/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân huyện. 
29/07/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Chương trình tiếp tục thực hiện đề án phát triển Thương mại - Du lịch giai đoạn 2011 - 2015. 
29/07/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016. 
29/07/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND huyện Phú Lương khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016. 
29/07/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phú Lương. 
29/07/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Phú Lương năm 2010. 
29/07/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010 huyện Phú Lương. 
28/12/2010 Nghị quyết số 74/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phú Lương đến năm 2020. 
28/12/2010 Nghị quyết số 73/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011 huyện Phú Lương. 
28/12/2010 Nghị quyết số 72/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về phê duyệt mức hỗ trợ lương cho giáo viên hợp đồng trường Mầm non bán công thị trấn Đu và thị trấn Giang Tiên. 
28/12/2010 Nghị quyết số 71/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc phân bổ tỷ lệ thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2011. 
28/12/2010 Nghị quyết số 70/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phú Lương. 
28/12/2010 Nghị quyết số 67/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện. 
28/12/2010 Nghị quyết số 66/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn Báo cáo củaToà án nhân dân huyện. 
27/07/2010 Nghị quyết số 66/2010/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020. 
27/07/2010 Nghị quyết số 65/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 huyện Phú Lương. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
12,697,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner