Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/12/2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2012; Kế hoạch sử dụng đất năm 2013, huyện Đại Từ. 
26/12/2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của HĐND Huyện khoá XVIII. 
26/12/2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện năm 2012; nhiệm vụ năm 2013. 
26/12/2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Đại Từ. 
27/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010, dự toán ngân sách năm 2011 huyện Đại Từ. 
27/12/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2011 của huyện Đại Từ. 
27/12/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ năm 2011. 
07/08/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2009 huyện Đại Từ. 
07/08/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Từ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. 
07/08/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Huyện Đại Từ năm 2008. 
04/08/2008 Nghị quyết số 082008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Đại Từ năm 2007. 
04/08/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Đại Từ. 
27/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Đại Từ. 
26/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Đại Từ năm 2006. 
24/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc củng cố, tăng cường công tác bảo vệ trụ sở làm việc của cơ quan Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện. 
24/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc hỗ trợ thực hiện Chương trình hợp tác với Tổ chức Plan trên địa bàn từ năm 2007. 
24/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,706,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner