Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình ban hành: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/07/2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010, và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010. 
25/12/2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện Phú Bình năm 2010. 
25/12/2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc Phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của Toà án nhân dân huyện Phú Bình. 
25/12/2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ Ngân sách huyện Phú Bình năm 2010. 
25/12/2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh bổ sung năm 2010 huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. 
25/12/2009 Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 Và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của huyện Phú Bình. 
17/09/2009 Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc Lập hồ sơ Quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL37 - đến QL3 mới (Hà Nội - Thái nguyên ) đoạn QL37 - đến giáp Sông Cầu. 
17/09/2009 Nghị quyết số 74/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình v/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2009 huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 
30/07/2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 huyện Phú Bình. 
30/07/2009 Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Phú Bình năm 2008. 
30/07/2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2009 huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 
05/06/2009 Nghị quyết số 70/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về cơ chế quản lý sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2015 và danh mục các công trình đầu tư năm 2009. 
16/12/2008 Nghị quyết số 69/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình phê chuẩn báo cáo Toà án nhân dân huyện. 
16/12/2008 Nghị quyết số 68/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Phú Bình. 
16/12/2008 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ Ngân sách huyện Phú Bình năm 2009. 
16/12/2008 Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của huyện Phú Bình. 
16/12/2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình. 
23/10/2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giá trị CN-TTCN năm 2008. 
23/10/2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc phê duyệt lập Dự án khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 37 với Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên. 
23/07/2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Phú Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
12,697,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner