Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/08/2016 Nghị quyết số 170/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai thông qua Đề án “Xây dựng nông thôn mới huyện Võ Nhai giai đoạn 2016 - 2020”. 
22/08/2016 Nghị quyết số 169/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai thông qua Dự án “Phát triển sản xuất chè huyện Võ Nhai giai đoạn 2016 - 2020”. 
22/08/2016 Nghị quyết số 168/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 huyện Võ Nhai. 
22/08/2016 Nghị quyết số 167/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Võ Nhai năm 2015. 
22/08/2016 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 huyện Võ Nhai. 
27/12/2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013 của Toà án nhân dân huyện Võ Nhai. 
27/12/2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Võ Nhai. 
27/12/2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 huyện Võ Nhai. 
27/12/2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2012 huyện Võ Nhai. 
27/12/2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Võ Nhai. 
27/12/2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc thông qua nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2013. 
20/07/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2012, huyện Võ Nhai. 
20/07/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Võ Nhai năm 2011. 
20/07/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 huyện Võ Nhai. 
13/07/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai ề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010 huyện Võ Nhai. 
31/12/2009 Nghị quyết số 46/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Võ Nhai đến năm 2020. 
28/12/2009 Nghị quyết số 43/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2010 huyện Võ Nhai. 
28/12/2009 Nghị quyết số 42/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của Toà án nhân dân huyện Võ Nhai. 
28/12/2009 Nghị quyết số 41/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010 huyện Võ Nhai. 
28/12/2009 Nghị quyết số 40/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
12,697,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner