Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/12/2010 Nghị quyết số 60/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, huyện Đồng Hỷ. 
17/12/2010 Nghị quyết số 59/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện các cơ chế năm 2011 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 
17/12/2010 Nghị quyết số 58/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 
17/12/2010 Nghị quyết số 57/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về Dự toán Thu – Chi ngân sách Nhà nước huyện Đồng Hỷ, năm 2011. 
17/12/2010 Nghị quyết số 56/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010; chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 
24/12/2009 Nghị quyết số 49/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc thông qua báo cáo công tác xét xử năm 2009 Nhiệm vụ công tác xét xử năm 2010 của TAND – HTND huyện Đồng Hỷ. 
24/12/2009 Nghị quyết số 48/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện các cơ chế năm 2010 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 
24/12/2009 Nghị quyết số 45/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009; Chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 
24/07/2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc đánh giá thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2009 và kế hoach sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2009. 
24/07/2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ thông qua Đề án đổi tên thị trấn nông trường Sông Cầu thành thị trấn Sông Cầu, điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Sông Cầu và xã Quang Sơn Huyện Đồng Hỷ. 
24/07/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ v/v Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009. 
22/12/2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ phê chuẩn nhiệm vụ công tác của HĐND huyện Đồng Hỷ năm 2009. 
22/12/2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2008. Chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2009. 
19/12/2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện các cơ chế năm 2009 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 
19/12/2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về Dự toán Thu - Chi ngân sách Nhà nước huyện đồng Hỷ. 
22/07/2008 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc phê chuẩn Đề án Phổ cập bậc trung học giai đoạn 2008- 2013. 
22/07/2008 Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2008. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008. 
22/07/2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán Thu - Chi ngân sách huyện Đồng Hỷ năm 2008. 
22/07/2008 Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc phê chuẩn điều chỉnh danh mục công trình xây dựng cơ bản. 
22/07/2008 Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về điều chỉnh cơ chế và cơ chế mới áp dụng từ năm 2008 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - Chi từ Ngân sách huyện. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
12,706,722 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner