Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 67 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/11/2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2011. 
24/06/2011 Quyết định số 7056/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc chia tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 15/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký kỳ họp HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 14/NQ -HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Ban Pháp chế HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 13/NQ – HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 12/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 11/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 10/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 09/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21/06/2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16/12/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. 
16/12/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác tòa án năm 2011. 
16/12/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên. 
16/12/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 Danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2011, thành phố Thái Nguyên. 
16/12/2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2011 thành phố Thái Nguyên. 
16/12/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố việc quy định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
12,697,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner