Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/07/2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014. 
24/12/2010 Nghị quyết số 56/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn huyện Định Hóa. 
24/12/2010 Nghị quyết số 55/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 huyện Định Hóa. 
24/12/2010 Nghị quyết số 54/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 huyện Định Hóa. 
24/12/2010 Nghị quyết số 53/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa năm 2011. 
20/07/2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
30/07/2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Định Hoá năm 2008. 
30/07/2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
25/07/2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Định Hoá. 
26/07/2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về việc thông qua Phương án huy động các nguồn lực để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện Định Hoá. 
26/07/2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Định Hoá. 
22/12/2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nhiệm vụ năm 2007 của huyện Định Hóa. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,697,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner