Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/06/2009 Quyết định số 1237/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2009 - 2015. 
13/04/2009 Quyết định số 551/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình về việc ban hành Quy định luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quản lý theo phân cấp. 
25/02/2009 Quyết định số 346/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 huyện Phú Bình. 
28/04/2008 Quyết định số 865/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình về việc Giao kế hoạch; Nguồn vốn thực hiện Chương trình 134 huyện Phú Bình năm 2008. 
31/03/2008 Quyết định số 670/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình về việc Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 huyện Phú Bình. 
12/09/2007 Quyết định số 2863/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình về việc Quy định cơ chế huy động vốn đối ứng của nhân dân để xây dựng các công trình nhà, lớp học kiên cố và quy định mức thu tiền đóng góp xây dựng trường lớp học trên địa bàn huyện kể từ năm học 2007 – 2008 trở đi. 
23/12/2006 Quyết định số 1992B/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về: Sử dụng biên chế, tổ chức bộ máy và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phú Bình từ năm 2007 đến 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,706,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner