Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/12/2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công năm 2007. 
26/12/2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công phê duyệt Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thị xã Sông Công thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
26/12/2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công phê chuẩn Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp thị xã Sông Công giai đoạn 2006 - 2010. 
26/12/2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công phê duyệt Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thị xã Sông Công giai đoạn 2006 - 2010. 
26/12/2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2006 và nhiệm vụ công tác năm 2007 của Toà án nhân dân thị xã Sông Công. 
26/12/2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thị xã Sông Công. 
26/12/2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về việc đổi tên trường học thuộc thị xã Sông Công. 
26/12/2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công phê duyệt về phân loại đơn vị hành chính xã, phường thị xã Sông Công. 
26/12/2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007 của thị xã Sông Công. 
26/12/2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về nhiệm vụ năm 2007 của thị xã Sông Công. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,697,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner