Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 20/11/2011: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/10/2011 Quyết định số 2527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2025. (từ trang 02 đến trang 109)
24/10/2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng khai thuế qua mạng Internet. (từ trang 110 đến trang 112)
24/10/2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 113 đến trang 114)
25/10/2011 Chỉ thị số 21/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 115 đến trang 117)
01/11/2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. (từ trang 118 đến trang 119)
12,547,100 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner