Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 10/08/2012: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/02/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 03 đến trang 12)
28/03/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính phụ lục giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2012. (từ trang 13 đến trang 14)
30/03/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 15 đến trang 31)
21/05/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 32 đến trang 53)
21/05/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 54 đến trang 63)
29/02/2012 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015”. (từ trang 64 đến trang 109)
23/04/2012 Quyết định số 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 110 đến trang 123)
12,944,315 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner