Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 20/01/2019: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/12/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Quy định việc thực hiện một số nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 04 đến trang 09)
20/12/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 10 đến trang 12)
20/12/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 13 đến trang 18)
20/12/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 19 đến trang 26)
20/12/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qD Về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 27 đến trang 28)
20/12/2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 29 đến trang 42)
28/12/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2025. (từ trang 43 đến trang 49)
28/12/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Bãi bỏ quyết định sô 33/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (trang 50)
28/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bãi bỏ quyết định số 997/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thái Nguyên. (trang 51)
08/12/2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với phần diện tích thuê thêm 17,1ha của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 52 đến trang 54)
08/12/2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035. (từ trang 55 đến trang 56)
08/12/2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Thái Nguyên năm 2019. (từ trang 57 đến trang 68)
08/12/2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhập xóm thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương; xã Hóa Trung, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ; xã Tràng Xá, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai. (từ trang 69 đến trang 74)
08/12/2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 75 đến trang 77)
04/12/2018 Quyết định số 3687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Về việc phê duyệt Bộ đơn giá “Hoạt động quan trắc môi trường” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (từ trang 78 đến trang 125)
12,697,056 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner